www.hyotyhamppu.fi

Tämä sivu on perustettu kotimaisen hyötyhampun viljelyn, jalostuksen ja tunnettavuuden lisäämiseksi. Sivu on tehty Hyötyhamppu – hankkeen (Leader rahoitus 2011-2013) toimesta.

Hyötyhamppu on nimitys maataloustuotannossa siemenen, kuidun ja biomassan vuoksi viljellylle hampulle.

 

Hamppu on erikoisviljelykasvi ja sen tuotanto on vielä vähäistä Suomessa. Hampulle on lukuisia jalostusmahdollisuuksia ja sen markkinanäkymät ovat kasvavat. Näiltä sivuilta löydät tietoa kuitu- ja öljyhampun tuotannosta.