Hankekuvaus

Maaseudun elinvoimaisuuden turvaamiseksi tarvitaan uusia tuotantotapoja ja viljelykasveja. Niiden tulee lisätä maaseudun toiminnan kannattavuutta ja mahdollistaa kotimaisen raaka-aineen saatavuus elinkeinoelämälle ja kestävälle tuotantoteollisuudelle. Hampun ominaisuudet takaavat, että sen avulla maaseudun elinkeinotoimintaa voidaan kehittää kestävällä ja kannattavalla tavalla.

Suomessa hampun käytön hyödyntämistä on jarruttanut poliittisen tahdon puute, sekä tiedon puutteesta johtuva väärinymmärrys kasvia kohtaan. Konkreettisempi haaste alan kehittämisessä on toimivan jalostusketjun luominen Suomeen. Alan kehittäminen vaatii ammattitaitoista kehitystyötä, yhteistyötä ja rahoitusta. Sekä tekijöitä eli uusia yrittäjiä.

Turun ammattikorkeakoulu on käynnistänyt maaseudun elinkeinojen kehittämishankkeen Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n Leader-tuella keväällä 2011. Hanke tähtää hyötyhampun käytön edistämiseen ja sitä mukaan lisäämään maaseudun kannattavaa elinkeinotoimintaa. Hanke on kolmivuotinen (2011-2013).

 Hyötyhamppu -hanke tähtää hampun imagon parantamiseen ja hamppuun liittyvien elinkeinojen tiedostamisen lisäämiseen. Hankkeessa panostetaan tiedottamiseen, tietotaidon lisäämiseen, informaation tuottamiseen sekä alan verkostoitumisen edistämiseen. Hankealueella järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia aiheeseen liittyen. Hanke tuottaa myös oppaita ja julkaisuja aiheeseen liittyen. Hankkeessa tuotettu tieto on julkista ja sen tarkoituksena on tarjota pohja hamppuun liittyvän elinkeinotoiminnan aloittamiseen.

 Hankealueena ovat Alastaro, Aura, Loimaa, Koski TL, Kuusjoki, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Somero ja Tarvasjoki.

 

 

—