Hankkeen tavoitteet

Hyötyhamppu – hankkeen tavoitteita ovat:

 • Lisätä kiinnostusta ja tietotaitoa hampun hyödyntämiseen liittyen
 • Maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen

Konkreettiset välittömät tavoitteet

 • Hamppuun liittyvän positiivisen tietoisuuden kasvu alueellisesti
 • Elinkeinomahdollisuuksien laajeneminen hankealueella
 • Hampun viljelyn lisääntyminen alueella

Välilliset tavoitteet

 • Hamppuun liittyvän positiivisen tietoisuuden kasvu kansallisesti
 • Hampun viljelyalan ja jalostuksen lisääntyminen
 • Maanviljelyn kannattavuuden parantaminen
 • Maaseudun ympäristörasituksen vähentäminen
 • Teollisen tuotannon ympäristövaikutusten pienentäminen
 • Kotimaisten terveellisten ja ympäristöystävällisien tuotteiden saannin turvaaminen ja edistäminen
 •