Luomuviljely

Kuituhampun viljely on haastavaa luomu-tuotannossa sen vaatiman typpilannoituksen vuoksi. Typpeä kuituhamppu tarvitsee jopa 120 kg/ha. Kuituhamppua voidaan käyttää peltojen rakenteen parantamiseen, orgaanisen aineksen lisäämiseen sekä rikkakasvien peittoamiseen. Kuituhamppua voidaan viljellä sen esikasvivaikutuksen vuoksi, vaikka maksimisatoja ei saataisi kuidusta. Hampulle kannattavaa valita esikasviksi typpeä sitovia kasveja tai viherlannoitus. Virtsaa voidaan käyttää typen saannin varmistamikseksi. Hyvin kasvuun lähtenyt kasvusto torjuu pellon rikkakasviongelmaa tehokkaalla varjostuksella. Kuituhamppu voidaan kylvää vielä kesäkuun loppupuoliskolla.