Ymparistö

Hamppu on maaperän tilan kannalta hyvä viljelyskasvi. Se parantaa maaperän laatua voimakkailla juurillaan. Runsas lehtimassa lisää orgaanisen aineksen määrää maaperässä. Maa-aines kuohkeutuu ja kastematojen määrä lisääntyy. Hamppu kasvaa ilman kasvinsuojeluaineita.

Hamppu parantaa muiden kasvien satoa vuoroviljelyssä ja tukahduttaa rikkakasvit alleen. Hampun maaperää vahvistava vaikutus, sekä rikkakasvien kasvua rajoittava ominaisuus tekevät siitä erinomaisen esi- ja vuoroviljelykasvin. Hampun pitkät juuret tuovat ravinteita syvemmältä muiden kasvien käyttöön. Käytännön viljelyssä on havaittu, että viljasato voi nousta jopa 30 prosenttia hampun jälkeisessä kierrossa.

Vesistönkuormitus on yksi suurimmista ruoantuotannon aiheuttamista ympäristörasituksista. Huonokuntoisessa ja tiivistyneessä maassa ravinteet huuhtoutuvat vesistöön. Kun maaperä voi hyvin, myös ravinteet pidättäytyvät ja jäävät kasvien käyttöön. Hampulla voidaan vaikuttaa maan kuntoon positiivisesti, jolloin vesistönkuormitus vähenee ja ravinteet jäävät kasvien hyödynnettäväksi. Koska ylimääräisiä torjunta-aineita ei tarvita, voidaan myös ympäristön kemikalisoitumista vähentää.