Konferenssi

EIHA konferenssi 18.–19.5.2011

Matkan tarkoitus

Noora Norokytö osallistui European Industrial Hemp Associationin (Euroopan teollisen hampun yhdistys) vuosittaiseen konferenssiin Saksassa Wesslingissä. Matkan tarkoituksen oli tutustua alan kehittymiseen kansainvälisesti, tutustua nykyisiin tuotantoprosesseihin ja markkinatilanteeseen sekä verkostoitua kansainvälisten toimijoiden kanssa.

1. päivä

Aloitusseminaarissa tuli ilmi raaka-materiaalin hintojen nousu, sillä hamppua ei ole niin helppo kasvattaa. Etenkin Euroopan kuivat kesät ovat nostaneet viljelijälle maksettavaa hintaa ja tuotanto on laskenut.

Kiinalaiset ovat lisänneet voimakkaasti kuidun ostoa myös lyhyemmän kuidun osalta ja näin kuitua jää nykyään vähemmän eurooppalaisille ostajille. Todettiin, että Kiina ostaa kaiken liikenevän kuidun markkinoilta, kuidun bulkki-hinnoista ei puhuttu.

Pellavan hinnan nousu on parantanut hampun kilpailuasemaa. Luonnonkuitujen hinta seuraa raakaöljyn hinnan kehitystä.

Case: Englantiin rakennettu iso olutvarasto on tuttu esimerkki koskien hamppurakentamista. Iso rakennus pitää itsenä n.13 asteen lämpötilassa mikä on optimaalinen lämpötila oluen varastointiin. Uutta oli, että pelkissä energiakuluissa yritys säästää 1000 puntaa viikossa kun ilmastointia tai jäähdytystä ei tarvita.

HempFlax

HempFlax on erittäin pitkälle kehittynyt kuituhamppua jalostava ja viljelyttävä firma. He ovat tehneet kehitystyötä 10 vuoden ajan ja ovat saamassa vuoden 2011 aikana ISO9001 sertifikaatin.

Mark Reinders kertoi, että kehittäminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä ja usean särkyneen laitteen ennen tähän pisteeseen pääsyä. Nyt firma ostaa kuitua kauempaakin prosessointi varten. Sopimus hinnoista ja määristä on sovittava erikseen. Pieniä määriä on tuskin kannattavaa lähteä heille asti toimittamaan. Firma myös myy prosessointilaitteistoja ja antaa ohjausta sen kanssa.

HempFlaxin nettisivut ovat erittäin hyvin tehdyt ja niistä saa hyvin käsityksen, kuinka paljon kehittämistyötä firman on täytynyt tehdä. http://hempflax.com/en

HempFlaxin laitteisto pyörii kahden työntekijän voimin. Mahdollisuus olisi lisätä laitteisto käymään 24/7 neljän työntekijän voimin. Yhtiö viljelyttää tällä hetkellä 2400 ha vuosittain ja viljelyalueet sijaitsevat max. 50 km säteellä jalostamosta.

Latvia – Riga Technical University, Ilza Baltina

Ilza Baltina kertoi heidän yliopistonsa aloittaneet tekstiilitutkimusta varten hampun viljelyksen. Tutkimus on aloitettu juuri ja heillä on vasta yhdestä sadosta kokemusta. Lajikekehityksessä heillä on mielenkiintoista uusi kaksineuvoinen lajike Pῦrini, jonka siemenen kypsymisaika oli vain 111 päivää.

Bio-komposiitit konferenssin pääaiheena

Huomio on, että biomateriaalien käyttö lisääntyy jatkuvasti. Esimerkiksi Coca Cola –pullosta on jo 30 % bio-muovia!

Tulevaisuuden tuotekehittelyä varten on hyvä huomioida, että koko tuotteen ei tarvitse olla heti 100% bioa. Jos tuotteen bio-kuitupitoisuus voi vaihdella, vähentää se riskejä mitä tulee materiaalisaatavuuden vaihteluun.

Biopohjaisten muovien ja komposiittien markkinaosuus oli vuonna 2010 13 %. Biomateriaaleista hampun osuus on tällä hetkellä n. 10 %.

 

Biobased share 13%

2010

Estimates

2020

Compression moulding nat.fib.

40 000 t

120 000 t

Exrusion + injection moulding

5 000 t

100 000 t

Bio-komposites

31 500 t

830 000 t

Hampun osuus nyt n. 10 % biopohjaisesta tuotannosta, mitä jos osuus on vuonna 2020 20 %?

Ainakin nykyisillä hinnoilla halvempia tuotteita on edullisempi valmistaa puusta. Hamppua kannattaa jalostaa kalliimpiin sovelluksiin jotta tuotteita on kannattavaa kuljettaa ulkomaan markkinoille.

Tuotantolinjastoja varten hamppukuitu tarvitsee ensin pelletöidä/kranuloida. Olisiko Suomessa firmaa joka tähän kykenee / haluaa tehdä kehitystyötä?

2. päivä

Siementuotanto ja markkinat ulkomailla

Saksalainen HempPro ostaa siemenen viljelijältä hintaan 65-70 senttiä/ kilo. Suomessa tuottajahinta on vielä tätä korkeampi.

Ulkomaiset tuottajat toteavat, että Finola tuottaa hyvänmakuista ja laadukasta öljyä, siitä johtuu lajikkeen suosio.

Ravintotuotannossa kasvi on herkkä – viljelyssä on pidettävä yllä hyvää hygieniaa, puhdistus ja kuivatus on oleellista! Ne pitää tehdä heti eikä huomenna, muuten home ja lika tulevat haitaksi.

Amerikassa Nutiva yhtiön myynnistä 35 % on hamppua. He ovat huomanneet, että Internetmyynti kasvaa voimakkaasti. Markkinoinnissa on tärkeää, että arvostettu taho edistää asiaa. Esim. jenkeissä arvostettu lääkäri puhui hampun terveyshyödyistä televisiossa ja tuotteen uskottavuus parani heti, tällaista julkisuutta ei voi ostaa.

Rehutuotannon tulevaisuus EU:ssa

Viimeiseksi puhuttiin rehutuotannosta ja Sveitsin tekemästä asiakirjasta EU:n komissiolle, jossa on mietitty hampun rehukäytön kieltämistä. Sveitsissä maitotuotteet ovat tärkeä tuotannon ala ja he ovat huolissaan, että hamppurehu voisi aiheuttaa kohonneita THC-pitoisuuksia maidossa. He ovat saaneet kohonneita arvoja omissa testeissään, mutta tarkempi tutustuminen on osoittanut, että Sveitsissä viljellyssä hampussa on huomattavasti korkeammat THC-pitoisuudet kuin EU:n sallimissa kauppalajikkeissa. Tämän vuoksi Sveitsin ehdotusta kieltää hamppurehu pidetään perusteettomana.

Konferenssin jälkeen asiantuntijat jäivät kokoamaan vastinetta komissiolle. Yksi vaihtoehto on asettaa yhteiset arvot sallitulle THC-pitoisuudelle rehutuotteissa. Rehukäytön kieltäminen olisi hyvin tuhoisaa öljyhampun tulevaisuudelle EU:ssa, sillä se heikentäisi öljyhampun kilpailukykyä muihin öljykasveihin verrattuna. Ohessa on kuvaus rehun ja ihmisravinnon käytön suhteesta EU:ssa.

konferenssi

Kuvaajasta voi nähdä myös kuivuuden aiheuttaman tuotannon vähentymisen kahtena viime vuonna. Siitä voi havaita myös ihmisravinnon osuuden kasvun kokonaistuotannosta.

Matkan tulokset

Konferenssissa oli miellyttävä tunnelma ja ihmisiin oli helppo ottaa kontaktia. Paikalla oli paljon uusia hampun tuotannosta kiinnostuneita henkilöitä sekä yrityksien edustajia ja tutkijoita. Oli mielenkiintoista nähdä, että alan kehittäminen kohtaa samanlaisia ongelmia kansainvälisesti kuin Suomessakin. Tällä tarkoitetaan yritystoimintaan liittyvää kehitystoimintaa, jossa tietoja ei ymmärrettävästi jaeta ulkopuolelle. Tämän huomaa selkeästi siinä, että erityisesti kuitupuolen prosessointitekniikassa kohdataan ongelmia eri tasoilla.

Paikalla tutustuin mm. yrityksiin jotka käyttivät hamppua luxus-patjoissa, huonekaluissa, kylpyhuoneiden pesualtaissa, tekstiileissä ja elintarvikkeissa. Mielenkiintoinen tuote oli mm. biomuovista valmistettu laturi, sillä hamppu on paloturvallinen materiaali. Korkeatasoisten tuotteiden valmistus hamppukuidusta on viisasta juuri raaka-aineen hinnan vuoksi, sillä kuidulla ei voida kilpailla aina edullisempien raaka-aineiden kanssa. Materiaalin ominaisuudet tulevat kilpailukykyisiksi korkean jalostuksen tuotteissa ja nk. niche-tuotteissa. Päistärettä voidaan hyödyntää mm. kuivikkeina ja rakennusmateriaalina ja eurooppalaiset kuidun prosessoijat pakkaavat monesti itse päistäreen myyntiin.

Olen kerännyt tähän vain osan konferenssin aikana tulleesta tiedosta. Pyrin keräämään mielenkiintoisimmat ja meidän olosuhteisiimme sopivaa tietoa. Erityisesti kuiduntuotannon prosessoinnista liittyvää tietoa uupuu, sillä esityksiä oli monentasoisia ja usean parempaan ymmärtämiseen olisi tarvinnut insinöörin taitoja. Ehkäpä seuraavana vuonna matkalle lähtee myös suomalainen insinööri, jota hampun prosessointitekniikka kiinnostaa.

EIHA:n toimintaan voi tutustua heidän nettisivuiltaan http://www.eiha.org/, konferenssi järjestetään vuosittain.

Matkaterveisin,

Noora Norokytö